De studie “Acht kansen voor mobiliteit” is ter inspiratie. We gaan er in Zuid-Holland met elkaar verder aan werken & schijven. Daarom gaan we “on tour” in drie rondes naar regio’s, gemeenten, waterschappen, RWS, I&W en andere belangstellenden. Het tijdschema is als volgt:

  1. Workshops bij regio’s en andere organisaties (najaar ’22) – Meld je aan door ons te mailen!
  2. Meetup in provinciehuis (24 januari 2023 in de middag; meer info volgt) 
  3. Hybride sessie provinciehuis Zuid-Holland/online (18 april ’23)

Wil je een sessie bij jouw organisatie plannen of bijwonen? Meld je aan bij Ronald (ra.haverman @ pzh.nl ) en/of Tariq (t.osmani @ pzh.nl).

Agenda

(neem contact met ons op als je wilt aansluiten):

Extra info over de sessies

Samen kunnen we kijken hoe we de uitdagingen van deze tijd omzetten in kansen voor inspirerend mobiliteitsbeleid en doordachte ruimtelijke ordening. Voor de eerste ronde (in november) komen we graag bij jullie langs voor een workshop van twee uur. We gaan circa 10 sessies doen. Als er te veel aanmeldingen zijn kijken we naar aanmeld-volgorde en geografische spreiding.

Wat wij doen:

Wij verzorgen een inspirerende kennissessie waarin we een presentatie geven over de studie “Acht kansen voor mobiliteit” en waar veel ruimte is voor interactie. Gezamenlijk gaan we kijken naar de lokale successen en uitdagingen.

Wat we van jullie verwachten:

Binnen de sessie kunnen we de focus leggen op de uitdagingen die in jullie gebied relevant zijn. Zo kunnen we vooraf overleggen over te organiseren parallelsessies over bijvoorbeeld Fiets, Veiligheid, OV of Gedragsverandering. We kunnen dan ook extra mensen die speciaal met deze onderwerpen bezig zijn uitnodigen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer