Fase 8: Duurzame afronding en overdracht

Print / Download

Kernpunten:

  • Voorkom investeringsvernietiging
  • Meer leren?

De laatste fase van een kennisnetwerk treedt aan wanneer de kenniscyclus meerdere malen is doorlopen en er voldoende aandacht is besteed aan de kennisdoorwerking. Dit betekent dat de voor de transitie relevante kennis is ontwikkeld, verspreid en als voldoende gedragen door politiek en samenleving wordt beschouwd. Let wel: dat is niet snel het geval! Wat je wilt voorkomen in deze fase is dat het netwerk en de kennis verloren gaan omdat het budget en de capaciteit simpelweg op zijn. Denk daarom op tijd na hoe het netwerk op de juiste voorwaarden afgerond kan worden of juist zelfstandig en onafhankelijk verder kan opereren. Met een duurzame afronding of overdracht voorkom je investeringsvernietiging.

Meer leren? Benader KZH voor een kennismaking en verdiepend gesprek!

 Uiteraard hebben we nog lang niet alle details kunnen benoemen die van belang zijn bij het oprichten en organiseren van een kennisnetwerk. Voor een deel zullen die afhankelijk zijn van de specifieke context van jouw kennisnetwerk en komt het aan op je eigen managementkwaliteiten. Maar je kunt bij vragen natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via kenniszuidholland@pzh.nl

Of lees hier verder!

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer