Gezonde weg en hinder

Hoe komen overheid en burger tot een gedeelde probleemanalyse en -oplossing van de milieu-/gezondheidseffecten van de provinciale weg?