Regioverkenning: Coastal District Haaglanden en Leidsche Regio

Coastal district is een verkenning naar kansen voor meer ruimtelijk-economische samenhang en meer samenwerking en kennisdeling in de brede Haagse Regio. De verkenning is ontwikkeld in samenwerking tussen gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland, om de gezamenlijke kennis over dit gebied te vergroten. Het gebied staat voor een grote verdichtingsopgave, heeft een uitdaging op brede welvaart en een nieuw perspectief op een ‘gewortelde economie’. Met een storymap brengt Coastal District informatie bij elkaar. 

Fase 1 is afgerond, de storymap is gebouwd en het dashboard is klaar. Fase 2 bestaat uit invulling van de inhoudelijke verhaallijnen ‘verdichten en vergroenen’, ‘gewortelde economie’ en ‘brede welvaart’. Gemeenten in de regio zijn enthousiast en waarderen de inzet van de provincie en gemeente Den Haag. De verkenning biedt innovatie op inhoud en werkwijze in coronatijd. Vervolg in het kader van het traject ‘Kennisregio aan Zee’.   

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer