Strategische verkenning landbouw- en voedseltransitie provincie Zuid-Holland

Met dit onderzoek wil de provincie een kennisstructuur in Zuid-Holland maken waar kennispartijen met elkaar leren stappen te zetten naar duurzaam, gezond en betaalbaar voedsel in Zuid-Holland.