Verschuivingen in de ruimtevraag en -gebruik 50/50

Dit onderzoek richt zich op verandering van ruimtelijke functies in de afgelopen 50 jaar en schetst een beeld voor de komende 50 jaar