Doel van doorfietsroutes is om het toegenomen aantal fietsers veilig en vlot te laten fietsen, én automobilisten te verleiden om voor de kortere ritjes de fiets te pakken. Dat is ook goed voor het milieu en de gezondheid van onze inwoners. Het is de ambitie om in 2025 alle grote steden van Zuid-Holland te verbinden met comfortabele, veilige fietsroutes. Dat staat in de Toekomstagenda snelfietsroutes.

Routes met potentie

Op een doorfietsroute is het fijn en veilig fietsen voor jong en oud, voor scholier en forens. We kijken, samen met de gemeenten, welke fietsverbindingen nu al veel gebruikt worden en potentie hebben. Bijvoorbeeld omdat ze belangrijke woon- en werkgebieden met elkaar verbinden of een goed alternatief zijn voor een drukke N-weg of snelweg. Waar het kan verbeteren we de bestaande wegen en fietspaden, nemen we knelpunten weg en leggen we ontbrekende stukken fietspad aan.

Vijf uitgangspunten doorfietsroute:

1. comfortabel: vlot kunnen fietsen, waar mogelijk voorrang, liever asfalt dan tegels, ruime bochten

2. herkenbaar: route makkelijk te volgen dankzij inrichting en bebording

3. veilig: markering en verlichting, vaak vrijliggend of fietsstraat, soms fietsbrug of fietstunnel

4. direct: snelle, logische verbinding tussen woon- en werkgebieden

5. aantrekkelijk: prettige inrichting, waar mogelijk door groene omgeving.

Van A naar F

Ook andere provincies leggen regionale netwerken van doorfietsroutes (vroeger: snelfietspaden) aan, vaak met het nummer van de parallelle autosnelweg. Zo heet het succesvolle RijnWaalpad van Arnhem naar Nijmegen parallel aan de A325 bijvoorbeeld de F325.

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer