Onderdeel van: Acht kansen voor mobiliteit 


Steeds meer overheden geven meer ruimte aan lopen en fietsen. Daarbij hanteren ze het STOP-principe, wat staat voor Stappen (lopen), Trappen (fietsen), OV (openbaar vervoer) en Personenauto, in díe volgorde. Den

Ruimte voor lopen

Alle gemeenten hebben fietsbeleid, steeds meer gemeenten ontwikkelen nu ook loopbeleid. Het verbeteren van voorwaarden voor wandelen, fietsen en OV gebeurt vaak in een strategische (stedelijk) mobiliteitsplan. Zo passen Eindhoven, Groningen en Utrecht elementen van de 15-minutenwijk toe, waarin je voorzieningen binnen een kwartier lopen of fietsen kunt bereiken.

Rotterdam toont ambitie

Een goed voorbeeld van ambitie op het vlak van zowel lopen als fietsen is de gemeente Rotterdam.

Richt steden groener in

Vergroenen van de openbare ruimte maakt lopen en fietsen aantrekkelijker. Steden als Leiden (groene ring Singelpark) en Rotterdam (zeven stadsprojecten) geven het goede voorbeeld.

Afbeelding: Ontwerp Omgevingsvisie Leiden 2040

Het Singelpark in Leiden

> Verder naar Uitdaging 3: Ruim baan voor openbaar vervoer

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer