Snelstudies

 

In januari 2024 start een nieuwe snelstudie:

Hoe zou Zuid-Holland eruit zien als we flink op fietsen inzetten?

Wil je meedenken of meedoen aan deze snelstudie, laat het ons weten via kenniszuidholland@pzh.nl

Bijna voltooide Snelstudie (t/m dec 2023):

“OV verbreden naar ‘publiek vervoer’?”;  

Snelstudie naar kansen flextaxi’s, deelvervoer & meerijden
 
Eerdere Snelstudies:

 

Snelstudies brengen vaart in het innovatieproces. Het zijn kortlopende onderzoeken waarin we in teamverband intensief aan oplossingen en verbetersuggesties voor Zuid-Holland werken.

Snelstudies zijn onderdeel van de Toekomstagenda Zuid-Holland en dienen ter inspiratie.

ipo-dova_praatplaat_publieke_mobiliteit_def_compressed_0

OV verbreden naar publiek vervoer

Publieke mobiliteit is de manier om van A naar B te komen als je niet met je eigen vervoer reist. Het gaat niet alleen om openbaar vervoer, maar ook om deelmobiliteit, flexvervoer, meerijdiensten, doelgroepenvervoer en hubs. Er liggen kansen in Zuid-Holland voor!

Foto van het openbaar vervoer

Acht kansen voor mobiliteit

Deze studie is ter inspiratie voor aansprekend mobiliteitsbeleid en doordachte ruimtelijke ordening die passen bij de grote opgaven van deze tijd (energie, klimaat, stikstof & woningen). Graag gaan we samen op weg naar een duurzaam en prettig Zuid-Holland waar het voor iedereen goed wonen, werken en leven is.

Deze website maakt gebruik van cookies