Het ontstaan van verschillende waarheden

Omschrijving 

Digitalisering wordt steeds vaker als een bedreiging gezien voor de democratie. Een bedreiging die zich hier concreet voordoet is dat er door digitalisering parallelle werelden ontstaan die niet meer met elkaar kunnen worden verbonden.

Betekenis Zuid-Holland

Democratie en transparantie zijn belangrijke waarden. Deze trend kan leiden tot een verdere versplintering van het politieke landschap. Den Haag als politiek centrum is dan ook gevoeliger voor degelijke invloeden.

Society

Bronnen

https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2019/05/09/zoeken-naar-waarheid

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies