Leven lang ontwikkelen voor transities

Omschrijving

De veranderingen op de arbeidsmarkt verschillen sterk naar sectoren, beroepen en regio’s. Er zijn sectoren en beroepen waarvoor de werkgelegenheid blijft dalen zoals de financiële dienstverlening en administratief medewerkers. In sectoren als de horeca, de zorg, het onderwijs en de techniek lopen de tekorten aan mensen juist op. Leven lang ontwikkelen is een voorwaarde om de transities op de arbeidsmarkt goed te laten verlopen.

Betekenis Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn de globalisering, digitalisering, verduurzaming, klimaatadaptatie, vergrijzing en verstedelijking belangrijke transities. Om duurzaam inzetbaar te kunnen blijven moeten werknemers gedurende hun loopbaan zich nieuwe vaardigheden eigen blijven maken.

Society

Bronnen

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Discussion-Paper-419-Skill-up-or-get-left-behind-Digital-skill-labor-market-outcomes-netherlands.pdf

 

https://www.ser.nl/nl/thema/leven-lang-ontwikkelen/-/media/2B133F13CF6E4D00B92B4AAD032FF7A0.ashx

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies