Onderwijs te kort aan leraren

Het lerarentekort is groot, aanhoudend en ongelijk verdeeld. Het belangrijkste adviesorgaan van de regering, de Onderwijsraad, schrijft een advies dat hierdoor harde keuzes in het onderwijs nodig zijn, zoals minder lesuren en het anders indelen van lessen. 

Demografie

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer