Omschrijving

De druk neemt toe op de voorraden van fossiele energie, zoet water, voedsel, grondstoffen en landbouwgrond. Dit komt door toenemende verstedelijking, welvaartsgroei en een groeiende wereldbevolking. De gevolgen zijn schaarste, prijsfluctuaties en geopolitieke spanningen. Dit bedreigt vooral grote steden en energie intensieve sectoren. Nieuwe economische modellen zoals de circulaire economie en de donut economie zorgen voor minder afhankelijkheid van fossiele grondstoffen en een brede kijk op welvaart vanuit de draagkracht van de aarde.

Betekenis Zuid-Holland

Zuid-Holland kent een hoge urbanisatiegraad, industriƫle concentratie en internationale oriƫntatie. Hierdoor is Zuid-Holland extra gevoelig voor (globale) veranderingen en grondstoffen schaarste. En daardoor is de noodzaak om voor nieuwe economische modellen groter.

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer