Opgavegericht bestuur

Omschrijving

Het openbaar bestuur in Nederland bevindt zich in een verbreding van ‘government’ naar ‘governance’.  Naast een rechtmatige en presterende overheid, neemt het belang van een samenwerkende en responsieve overheid toe. Wonen, energietransitie en andere actuele opgaven vereisen vanwege hun complexiteit een integrale aanpak. Dit kan alleen als Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken. En als decentrale overheden voldoende gefinancierd zijn. Overheden zijn steeds afhankelijker van elkaar om problemen effectief aan te pakken. Er is groeiend besef dat samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en optreden als één overheid de oplossing voor de maatschappelijke opgaven dichterbij brengt.

Betekenis Zuid-Holland

Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om nieuwe werkwijzen en bestuurlijk maatwerk. Oplossingen worden gezocht in een gebiedsgerichte aanpak, waarin bestuursakkoorden worden gesloten. Ook worden brede samenwerkingen tussen overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners opgezet, waarbij iedereen zijn bijdrage levert. We hebben het dan o.a. over de City Deals, Woon Deals, Regio Deals, stedelijke vernieuwingsgebieden, Regionale Energie Strategieën, proeftuinen Aardgasvrije wijken en Omgevingsagenda’s.

Ecologie

Bronnen

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/257751/staat-van-het-bestuur-2020.pdf


https://www.nsob.nl/denktank/overzicht-van-publicaties/grenzeloos-samenwerken

 

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies