Vertrouwen in de wetenschap

Omschrijving

Vertrouwen in de wetenschap is gebaseerd op de hoop en verwachting dat de wetenschap ons leven gezonder, langer, interessanter en dus prettiger maakt. Het gemiddelde vertrouwen in de wetenschap is gestegen van een 7,07 in 2018 naar een 7,42 in 2021. Door de coronacrisis is bij sommige mensen het vertrouwen toegenomen, bij anderen juist afgenomen.   

Betekenis Zuid-Holland

De provincie werkt aan grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en duurzaamheid. Bij het zoeken naar antwoorden hiervoor is wetenschappelijke informatie van belang. De mate waarin men vertrouwen heeft in de wetenschap draagt in die zin bij aan het draagvlak voor aanpak van maatschappelijke opgaven.

Society

Bronnen

https://www.rathenau.nl/nl/wetenschap-cijfers/impact/vertrouwen-de-wetenschap/vertrouwen-de-wetenschap

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies