Deelfietsen en deelscooters zijn aantrekkelijk als ze voldoen aan wensen van gebruikers:

– nabije ophaallocatie

– veel achterlaatlocaties

– weinig misgrijpen

– gemak (geen gedoe)

– niet te hoge prijs

– digitale ontsluiting.

Naar een MaaS-app

De digitale ontsluiting van deelvervoer is nu nog niet goed ontwikkeld: de provincies moeten zich hard blijven maken voor een functionele MaaS-app en interoperabiliteit tussen deelsystemen. Dit gebeurt nu in zeven nationale MaaS-proeven.

Probeerabonnementen

De grote onderhoudsopgave van wegen en bruggen biedt kansen om mensen te verleiden op andere manieren te reizen. Dat zijn momenten waarop mensen hun reisgedrag heroverwegen, net als bij verhuizingen en ander werk. De provincie kan hier samen met partners meer werk van maken, bijvoorbeeld met aantrekkelijke (probeer)abonnementen.

Afspraken over verrommeling

Deelvervoer zet ruimtelijke kwaliteit enigszins onder druk, maar veel minder dan door auto’s. Voordeel van deelvervoer is dat het gemiddeld minder beslag legt op de openbare ruimte, omdat deze vervoermiddelen vaker in gebruik zijn. In vergelijking met auto’s zijn ze een stuk kleiner. Een nadeel van deelvervoer is dat gebruikers zich beperkt verantwoordelijk voelen voor de fietsen en scooters. Verrommeling ligt daardoor op de loer. Goede afspraken tussen aanbieder en gemeente(n) maken de situatie beheersbaar. Voor de provincie ligt er een regierol om met gemeenten afspraken te maken over deelvervoer dat gemeentegrenzen overstijgt.

Uitvoerbaar & betaalbaar

Deelfietsen en deelscooters staan nu uitsluitend op plekken die de markt aantrekkelijk vindt. De twee meest waarschijnlijke richtingen om een grotere groep gebruikers te bereiken:
– stimulering via (OV-)concessies, zoals de Zuid-Hollandse keten- of mobiliteitsconcessie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (DMG) waar vervoerder Qbuzz met de QMove-app ook ketenvervoer aanbiedt.
– stimulering via subsidies.

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer