Podium – ‘Brede Welvaart’

Sturen op brede welvaart is steeds vaker een belangrijk wenkend perspectief voor een veerkrachtig toekomstbestendige maatschappij. Het thema brede welvaart is de basis voor provinciale en gemeentelijke coalitieakkoorden, is verbonden aan verschillende regiodeals en is gepositioneerd in de miljoenennota 2022 van het Rijk. Het gaat daarbij telkens om aandacht voor zowel de economische, als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. … Meer lezen over Podium – ‘Brede Welvaart’