Podium – ‘Brede Welvaart’

Sturen op brede welvaart is steeds vaker een belangrijk wenkend perspectief voor een veerkrachtig toekomstbestendige maatschappij. Het thema brede welvaart is de basis voor provinciale en gemeentelijke coalitieakkoorden, is verbonden aan verschillende regiodeals en is gepositioneerd in de miljoenennota 2022 van het Rijk. Het gaat daarbij telkens om aandacht voor zowel de economische, als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart.

Dit stelt overheden voor een aantal uitdagingen. Hoe kan kennis van nationale, regionale en lokale overheden over brede welvaart samen worden gebracht en versterkt? Hoe kunnen deze overheden brede welvaart inzetten voor hun maatschappelijke opgaven en het thema verankeren in beleid? Hoe gaan de verschillende overheden om met de ontwikkeling van indicatoren van brede welvaart en hoe worden die indicatoren gemonitord?

Op dinsdag 13 juni van 15:00-16:30 uur vertelt Praktijkhoogleraar ‘Brede Welvaart in de regio’ dr. ir. Joks Janssen over de impact van brede welvaart, de verschillende uitdagingen die het thema met zich meebrengt én het wenkend en werkend perspectief voor overheden.

De inloop zal vanaf 14:30 uur zijn. Na afloop van de bijeenkomst zal er gelegenheid zijn om te netwerken tot 18:00 uur.

Meer informatie

Locatie

Maritiem Museum
Leuvehaven 1
3011EA Rotterdam

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Sprekers

foto van Joks Janssen

Joks Janssen

Deze website maakt gebruik van cookies