Beweegvriendelijk Zuid-Holland

Doel van dit onderzoek is om Zuid-Holland beweegvriendelijker te maken via (omgevings)beleid van provincie en partners dat het bewegen beter faciliteert en stimuleert