Brede Welvaart: doorvertaling naar Zuid-Holland

Hoe kunnen we de impact van de discussie over brede welvaart vergroten en doorvertalen naar de buurten van Zuid-Holland?