Natuurinclusief Zuid-Holland

De ‘Verkenning Natuurinclusief Zuid Holland’ geeft inhoud en verbeelding aan het begrip ’natuurinclusief’ voor Zuid-Holland. Deze verbeelding maakt verbindingen duidelijk en combineert urgentie met handelingsperspectief.