Natuurinclusief Zuid-Holland

Een natuurinclusief Zuid-Holland in 2050: wat zou dat kunnen zijn? De Verkenning Natuurinclusief Zuid-Holland 2050 maakt dat voorstelbaar. We nemen je mee in wat de noodzaak en aanleiding is om opnieuw onze verhouding tot de natuur te bepalen. Om de biodiversiteit weer op orde te brengen moeten we naar de basis: een gezond systeem van water, bodem en landschap.

Deze verkenning is geen beleid ván de provincie Zuid-Holland, maar biedt frisse ideeën en beelden vóór Zuid-Holland. Het bundelt de resultaten van een half jaar ontwerpend onderzoek. We verkennen de verhouding tussen mensen en natuur in drie perspectieven. En we vertellen je van onze ervaringen om het begrip Natuurinclusief op vier locaties toe te passen in ontwerpende ateliers waarin het begrip Basiskwaliteit Natuur handen en voeten krijgt.

Een verkenning dus in de verte, maar ook dichtbij, direct om de hoek. Met als uitkomst een aantal inzichten en aanbevelingen waar de provincie Zuid-Holland met haar partners, met burgers, maatschappelijke partijen, ondernemers en markt verder kan. Op weg, door de modder, naar de horizon: een natuurinclusief Zuid-Holland in 2050.

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Rapportage Feddes-Olthof – Verkenning Natuurinclusief Zuid-Holland Rapportage LOLA – Verkenning Natuurinclusief Zuid-Holland Meer informatie Natuurinclusief Zuid-Holland  

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies