Disclaimer

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. De provincie Zuid-Holland doet er alles aan om haar website actueel en juist te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd veroudert of niet meer correct is.

Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruik.

Al uw informatie behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- en adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Door de viewer te bezoeken en/of de op of via deze viewer aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

De provincie Zuid-Holland behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website(s) en de via zijn website(s) te leveren producten.

U mag teksten zonder kosten overnemen, maar niet veranderen. Bronvermelding is verplicht. Als dit is aangegeven, geldt dit ook voor de foto’s.

Aansprakelijkheid

De provincie Zuid-Holland sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de toegang tot en het gebruik van de viewers, of met de tijdelijke onmogelijkheid de viewers te kunnen raadplegen.

De provincie Zuid-Holland is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de viewers is verkregen.

De provincie Zuid-Holland aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, in relatie tot de viewers.

Onvolledigheden en/of fouten

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs wanneer u deze meldt via het contactformulier. Laat het eerst ons weten voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt.
U kunt ook een e-mail sturen naar  Binnen 2 werkdagen krijgt u van ons een reactie op hoe wij omgaan met uw melding.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum:
0704416622 of . Of meld uw vraag over via het contactformulier. Binnen 2 werkdagen krijgt u van ons een reactie op hoe wij omgaan met uw melding.

Deze website maakt gebruik van cookies