Thema's

Ieder jaar kiest Kennis Zuid-Holland een thema als rode draad in het programma. Op basis van dit thema selecteren we de onderzoeken, bijeenkomsten en bijbehorende podcasts. Bekijk hier onze huidige en voorafgaande thema’s.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Foto van een winkelstraat in Gouda

Brede Welvaart

Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid.

Vlag van provincie Zuid-Holland

Kwaliteit openbaar bestuur

Met dit thema focussen we op het functioneren van het openbaar bestuur in Zuid-Holland. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Maar vooral: wat zijn de toekomstige uitdagingen voor het openbaar bestuur in onze provincie?

Woningen in Zuid-Holland

Inclusiviteit

Iedereen die mee wil doen, moet mee kunnen doen. Barrières die inclusiviteit in de weg staan, zoals discriminatie of kansenongelijkheid, wil de provincie zo veel mogelijk wegnemen. Kennis Zuid-Holland deed onderzoek naar inclusiviteit en sprak daarover met onderzoekers, maar ook met inwoners, makelaars, opbouwwerkers en wethouders.

Deze website maakt gebruik van cookies