Sinds 2015 doet Saskia Bisschops met veel energie en plezier promotie onderzoek naar de rol van burgerinitiatieven op onze leefomgeving. Vaak wordt aan deze initiatieven een grote rol bedeeld in de transitie naar een duurzame en inclusieve samenleving, maar eigenlijk weten we nog weinig over hun impact op de “rules of the game” in ruimtelijke ordening. De komst van de nieuwe omgevingswet, waarin meer participatie en invloed van burgers wordt beloofd, speelt hierin natuurlijk een rol. Want hoe wordt zo’n nieuwe rol vertaald naar concrete regels? Maar vooral ook: hoe ziet dat er in de praktijk uit met het brede scala aan initiatieven wordt gestart om de (lokale) leefomgeving te verbeteren?

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer