Onderdeel van: Acht kansen voor mobiliteit | Bron afbeelding


In Zuid-Holland wordt hard gewerkt aan de aanleg en onderhoud van fietspaden, wandelpaden, (vaar)wegen, bruggen en sluizen door 60 verschillende wegbeheerders waaronder de provincie. Dit werken aan infrastructuur moet natuurlijk zo duurzaam mogelijk én circulair! Zo zorgen we ervoor dat we ons milieu schoner achterlaten voor volgende generaties en we minder afhankelijk worden van grondstoffen, ook uit andere landen.

Aanpak duurzaam GWW & transitiepaden

Om impact te maken moeten overheden, marktpartijen en kennisinstellingen de handen ineenslaan om de Grond- Weg en Waterbouw (GWW) sector te verduurzamen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het landelijke manifest Duurzaam GWW. Onderdeel van het manifest is dat we als sector werken volgens één uniforme aanpak: de Aanpak Duurzaam GWW. Deze Aanpak is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een plaats te geven en bevat ook transitiepaden.

Voorbeelden duurzame en/of circulaire infra

  • De N211 tussen Den Haag en Poeldijk is de eerste CO2-negatieve weg van Nederland.
  • Zuid-Holland experimenteert met circulaire bushaltes waarvan de ondergrond bestaat uit 100 procent gerecycled sloopbeton en circulair asfalt.
  • In CHAPLIN probeert men het fossiele bindmiddel in asfalt te vervangen door biobased grondstoffen.
  • Er wordt geëxperimenteerd met zonnepanelen in wegen, zoals met dit ‘zonnefietspad’ van Solaroad in Maartensdijk en de Wattway van bouwbedrijf BAM op de N401 bij Kockengen.
  • Rijkswaterstaat bouwt bij Kampen het eerste betonnen circulaire viaduct van Nederland.
  • De provincie Noord-Brabant heeft naast de N69 een duurzame fietsbrug geplaatst van beton dat bestaat uit hergebruikte grondstoffen, zónder cement.

Afbeelding: zuid-holland.nl

We staan nog aan het begin van duurzame en/of circulaire infrastructuur. Overheden en bedrijven zijn volop aan het experimenteren om verder te komen.

> Verder naar Uitdaging 8: Slimme technologie

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer