Plein1 – Brede Welvaart

Hoe gaat het met de Zuid-Hollanders? Hoe kunnen we het begrip ‘brede welvaart’ vertalen naar en toepassen in Zuid-Holland? Praat mee! Er bestaat een breed gedeeld inzicht, niet alleen onder economen maar ook breder in de maatschappij, dat een maatstaf als Bruto Nationaal (of Regionaal) Product niet voldoende weergeeft hoe welvarend een land of regio is. Naast materiĆ«le welvaart zouden we ook moeten kijken naar sociale en ecologische welzijnsindicatoren. Dat doen we vanuit het perspectief van inwoners.

De steeds grotere druk op schaarse ruimte, arbeidspotentieel, grondstoffen, energie en middelen vraagt veel van bewoners en bestuurders van Zuid-Holland. Deze schaarste brengt steeds meer verdelingsvraagstukken met zich mee. In die context werkt de provincie aan het versnellen van de transitie naar een toekomstbestendige en concurrerende economie met minder druk op welzijn en leefomgevingskwaliteit.

De provincie voert een toekomstonderzoek uit naar de brede welvaart in Zuid-Holland. Op maandag 11 december vanaf 14:30 delen we graag nieuwe inzichten en gaan we hierover in gesprek op een Plein1-bijeenkomst in het provinciehuis. Praat mee en reflecteer samen op de drie integrale opgaven die we in het onderzoek hebben geĆÆdentificeerd! Vanuit een brede welvaart perspectief op Zuid-Holland zijn dat: Dichtbij en bereikbaar, Veerkrachtige leefomgeving en Samen en hecht.

We starten de middag om 14:30 uur met een inhoudelijke presentatie van het toekomstonderzoek ‘Brede Welvaart’, na de opening met domeindirecteuren/opdrachtgevers Tanja Verbeeten en Ton Jonker. Aan de hand van de presentatie zal er een gesprek volgen met bestuurlijke ambassadeurs waaronder Meindert Stolk (gedeputeerde Zuid-Holland) en Leendert de Lange (burgermeester Wassenaar/bestuurder MRDH). Vervolgens zullen er thematische sessies plaatsvinden om met elkaar dieper in te gaan op de drie integrale opgaven. De bijeenkomst zal afgesloten worden met een netwerkborrel (17:00-18:30 uur).

Meer informatie

Locatie

Zuid-Hollandplein 1,
2596 AW Den Haag

Provinciehuis C-gebouw
Evenementenzaal

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Sprekers

foto van Leendert de Lange

Leendert de Lange

foto van Meindert Stolk

Meindert Stolk

Gedeputeerde Economie en Innovatie, Provincie Zuid-Holland

Deze website maakt gebruik van cookies