Vragen voor de eerste interviewronde (bijlage 1)

Print / Download

Doelstelling

 1. Inzicht krijgen in personen/organisaties en hun rol met betrekking tot de centrale opgave
 2. Identificeren van de kennisbehoefte
 3. Inzicht krijgen in de behoeftes voor samenwerking via een kennisnetwerk

Tijdens het gesprek is het goed om de rollen te verdelen. De een stelt vragen, de ander maakt aantekeningen en stelt zo nodig aanvullende vragen. Let tijdens de gesprekken onder andere op: 

 • Wanneer ontstaat energie of passie in het gesprek?
 • En wanneer klinkt er wat tegenzin zowel in verbale als in non-verbale communicatie door?

Inzicht in persoon & organisatie    

 • Waar staat jouw organisatie precies in deze opgave?  
  • Aanvullende vraag zou kunnen zijn:  
   • Wat doen jullie precies op dit thema? 

Kennisbehoefte 

 • Welke kennis heb je op deze plek nodig? 
  • Aanvullende vragen zouden kunnen zijn: 
   • Wat is jouw vraag over het thema? Wat is de ervaren druk? 
   • Wat zijn voor jou op dit moment de belangrijkste kennisvragen waar je aan werkt?  
   • Welke kennisvragen zien jullie op de middellange termijn relevant worden? 
   • Wat zijn de belangrijkste motivaties en hogere doelen achter deze kennisvragen?   
 • Hoe ga je nu om met deze kennisbehoefte? 
  • Aanvullende vragen zouden kunnen zijn: 
   • Wat wordt er door jou of binnen jouw organisatie op dit moment al ondernomen om opgedane kennis vast te leggen en te delen? 
   • Wat mis je nog om die behoefte te voldoen? 
   • Kun je deze zelf invullen?  
   • Weet je al bij welke partijen je die kunt halen? 
   • Wat zou een eerste stap hierin zijn om dit te realiseren? 

Behoefte aan samenwerking 

 • Welke waarde of kansen zie je in een samenwerking met meerdere kennispartijen op dit themagebied? 
  • Aan wie denk je bij een samenwerking met andere kennispartijen? 
  • Aan welk type samenwerking denk je?  
  • In hoeverre zijn jullie al verbonden met andere kennispartijen op dit thema?  
  • Wat is van belang voor het ontwikkelen van gezamenlijke kennis?  
 • Ben je bereid tijd te steken en kennis te delen met andere stakeholders op regelmatige basis?
  • Wat is daarbij voor jou van belang?
  • Op welke manier of via welke kanalen zou je dat willen? (Fysieke bijeenkomsten, online bijeenkomsten, een kennisportaal, nog anders?)

Kennisnetwerk 

 • Wat is in steekwoorden jouw beeld bij een kennisnetwerk?
 • Wat zou een kennisnetwerk waardevol maken?  
  • Welk uiteindelijk resultaat zou je willen bereiken? 
 • Wat heeft een kennisnetwerk nodig volgens jou?  
  • Welke verwachtingen heb je verder nog bij een kennisnetwerk? 
  • Hoe zie je het ‘breng - haal mechanisme’? 
  • Welke tip geef je ons mee over de organisatie? 

Afsluiting 

 • Hoe ziet je jouw betrokkenheid bij de kennisnetwerk na dit gesprek? 
 • Met wie zouden we dit kennisnetwerk samen kunnen vormgeven?  
 • Welke vraag is niet gesteld en ook van belang? 
Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer