Hoofdstuk 6: Impact met strategisch onderzoek

Print / Download

Kernpunten:

  • De waarde van impact
  • Wat is impact?
  • Het stappenplan

De waarde van impact

Strategisch onderzoek uitvoeren is één ding, impact maken met een strategisch onderzoek is een tweede. Hoe goed een onderzoek ook is, er is geen garantie dat de implicaties van het onderzoek zo maar de praktijk halen. Impact maken met een onderzoek, of ook wel “de doorwerking”, is een belangrijk proces dat parallel loopt met de uitvoering van het onderzoek. Dit proces verdient aandacht. In dit hoofdstuk zullen we daarom kort stil staan bij de doorwerking van een strategisch onderzoek. Voor een verdiepende uitleg verwijzen we graag naar een andere leermodule, namelijk de leermodule over impact met strategische kennis.

Het doorwerkingsproces is waar strategische kennis echt van waarde wordt. Zolang strategische kennis alleen op papier staat, zonder dat het mensen en beleid in beweging brengt, heeft het weinig waarde. Dit terwijl het doen van strategisch onderzoek vrij kostbaar kan zijn. Wat je dus wilt voorkomen is dat de waarde van strategische kennis verloren gaat.

Wat is impact?

De impact kan op verschillende manieren bereikt worden en is afhankelijk van de context. In sommige gevallen dient strategische kennis als directe input voor beleidsstukken. In andere gevallen helpt het bij besluitvorming. En in weer andere gevallen is een strategisch onderzoek bedoeld om thema’s te agenderen of om mensen te beïnvloeden. In het laatste geval is de impact dus indirect. Het is belangrijk om aan het begin van een onderzoek al een idee te hebben bij welke vorm van impact voor dat specifieke onderzoek gewenst is. Dit maakt het maken van keuzes tijdens het doorwerkingsproces makkelijker. Bovendien kun je dan achteraf vaststellen of de doorwerking van het onderzoek succesvol was.

Het stappenplan

Een veel gemaakte fout is om te gemakkelijk om te gaan met de doorwerking van een onderzoek. Dit is vaak gebaseerd op de aanname dat de doorwerking vanzelf plaats zal vinden, als de kwaliteit van het onderzoek maar goed genoeg is. In de complexe en kennisintensieve maatschappij waarin we ons begeven is dit niet altijd waar. Op basis van het onderzoek, moeten mensen in beweging gebracht worden. Dit kan met behulp van onderstaand stappenschema. Dit globale stappenplan dient om een kort overzicht van het doorwerkingsproces te geven. In de leermodule impact met strategische kennis staat elke stap uitgebreid beschreven.

Stappenplan doorwerking met strategische kennis

Stap:Uitleg:
Begin with the end in mindBegin met nadenken over de doorwerking aan de start van een onderzoek. Zo ben je gelijk op de goede weg. Dit kun je doen aan de hand van een aantal vragen zoals: Wie is je doelgroep? Wat is je boodschap? Hoe ga je dit aanpakken?
Stakeholders betrokken houdenDe doorwerking van een onderzoek kun je vergroten door een hoge mate van eigenaarschap te genereren. Dit werkt het beste als je stakeholders tijdens het onderzoek al de ruimte geeft om mee te doen. Maak dus een interactieve onderzoeksopzet.
Formuleren van de boodschapDe boodschap van het onderzoek heeft grote invloed op de mate van doorwerking. Het kiezen van een juiste frame is dus een handige manier om de impact van een onderzoek te vergroten.
Ontsluiting van de kennisDe doorwerking van een onderzoek kan niet tot stand komen als de informatie uit het onderzoek slecht vindbaar is. De passieve communicatie is dus een belangrijke voorwaarde voor impact.
Presentatie van de kennisDe impact van een onderzoek kun je vergroten door actief de doelgroep van het onderzoek te benaderen. Dit kun je doen middels bijvoorbeeld een presentatie of podcast.
Proactieve doorwerkingsfaseUiteindelijk zul je zelf aan de slag moeten om de resultaten van het onderzoek te laten doorwerken. Als er momenten zijn om de resultaten op de agenda te zetten dan kun je die actief aangrijpen. Echter soms zul je proactief een dergelijke window of opportunity moeten creëren.

Met behulp van de methodieken uit deze leermodule en de leermodule over impact, kun je onderzoek uitvoeren dat niet alleen gedegen is, maar ook daadwerkelijk impact heeft op personen en beleid. Hiervoor zullen ook je eigen energie, creativiteit en vindingrijkheid belangrijk zijn, want de doorwerking is altijd afhankelijk van de specifieke context van het onderzoek.

Meer leren? Benader KZH voor een kennismaking en verdiepend gesprek! 

Uiteraard hebben we nog lang niet alle details kunnen benoemen die van belang zijn bij het opzetten en uitvoeren van een strategisch onderzoek. Voor een deel zullen die afhankelijk zijn van de specifieke context van jouw onderzoek en komt het nu aan op je eigen onderzoeks- en managementkwaliteiten. Maar je kunt bij vragen natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer