Arbeidsmigranten in Zuid-Holland: Ontwikkeling in aantal en herkomstlanden

Tot de coronapandemie was er een groeiend aantal arbeidsmigranten in Zuid-Holland werkzaam. Een deel van hen verbleef tijdelijk in Nederland en woonde onder slechte omstandigheden. Het betreft arbeidsmigranten die korter dan 3 jaar in Nederland verblijven en nog geen aanspraak kunnen maken op reguliere huisvesting. Zij hebben daarom behoefte aan (flexibele) huisvesting. De provincie is hiervoor samen met andere partijen het Programma Huisvesting Arbeidsmigranten gestart.

Omdat een sluitende registratie van (kortverblijf) arbeidsmigranten ontbreekt, heeft SEOR de omvang en samenstelling van deze groep binnen Zuid-Holland – nu en in de toekomst – in kaart gebracht.  Het merendeel van de arbeidsmigranten is afkomstig uit Polen, met een geleidelijke toename van arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije. Jonge, alleenstaande mannen vormen de meerderheid.

Verwacht wordt dat de vraag naar arbeidsmigranten toeneemt, gezien vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het probleem is echter dat de coronapandemie alle ontwikkelingen heeft doorbroken, zodat de toekomst onzeker is.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies