Afbeeldingen van hand bij lichtjes van ‘Studio Roosegaarde’

Onderzoeken

Kennis Zuid-Holland draagt met onderzoek bij aan de toekomst van Zuid-Holland. Sommige vragen hebben een sociale, economische of demografische component. Hoe reageren (groepen) mensen op grote veranderingen als digitalisering, energietransitie en flexibilisering van de arbeidsmarkt? Hoe (eerlijk) zijn voorzieningen en middelen over de provincie verdeeld? Wat betekent dit voor de maatschappelijke opgaven van de provincie? Maatschappelijk beleidsonderzoek gaat op dit soort vragen in. 
Andere vragen gaan juist over sectordoorsnijdende maatschappelijke thema’s die op de lange termijn een disruptieve sociale, economische of ruimtelijke ontwikkeling te weeg kunnen brengen. De ToekomstAgenda richt zich op deze vragen door toekomstonderzoek te faciliteren. 

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Filter

  • Thema

Onderzoeken

De faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden heeft afgelopen mei (vóór de verkiezingen) in samenwerking met I&O Research een representatief opinieonderzoek in Zuid-Holland uitgevoerd. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: “In welke mate is er sprake van polarisatie in de Zuid-Hollandse samenleving?".
Wanneer we het woord platform gebruiken, denken we al snel aan plekken op het internet waar we elkaar kunnen ontmoeten, spullen kunnen kopen en ons werk kunnen doen. Maar hoe ontwikkelen publieke platformen zich?
Dit toekomstonderzoek heeft gekeken wanneer integraal veiligheidsbeleid zinvol is en wanneer het beste voor een sectorale aanpak gekozen kan worden.
Dit onderzoek, uitgevoerd door de Open Universiteit in opdracht van de provincie Zuid-Holland en in samenwerking met het Kennisknooppunt Participatie, onderzoekt de vermeende relatie tussen participatie en politiek vertrouwen. Het onderzoek richtte zich specifiek op decentrale overheden.

Filter

  • Thema

Deze website maakt gebruik van cookies