Beter Bereikbaar Gouwe

N207 en hefbrug Waddinxveen
N207 en hefbrug Waddinxveen

Gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en BodegravenReeuwijk, de Regio Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland werken samen in Beter Bereikbaar Gouwe. Met dit programma willen we de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied rond de Gouwe verbeteren en de economie versterken. De studie Beter Bereikbaar Gouwe is ontstaan uit het uitvoeringsbesluit N207-Zuid.

In een zorgvuldig gebiedsproces met veel omgevingspartijen werken de bestuurlijke partners samen aan een maatregelenpakket met oplossingen voor wegen, vaarwegen, fiets en openbaar vervoer.

Tussen 2019 en 2022 zijn we in drie stappen van 40 maatregelen naar één pakket met een aantal maatregelen gegaan. Bij elke stap zijn de maatregelen onderzocht op inhoud én draagvlak. Er zijn veel gesprekken, werksessies en bijeenkomsten met partners en de omgeving geweest. Begin 2022 hebben gemeenteraden en Provinciale Staten zich uitgesproken over het voorgelegde maatregelenpakket. Er is gevraagd om een vervolgonderzoek naar een oeververbinding bij Boskoop en een onderdoorgang bij Hazerswoude-Dorp. Dit vindt plaats in 2022-2023. Daarna worden de uitkomsten weer voorgelegd aan gemeenteraden en Provinciale Staten. Na besluitvorming worden planologische procedures gestart, gronden verworven en maatregelen uitgevoerd. Kijk verder op www.beterbereikbaargouwe.nl

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Meer informatie

Eindrapportage

Links

http://www.beterbereikbaargouwe.nl/

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies