Beter worden van Corona

De coronapandemie beheerst op het moment dat we dit schrijven nog volop ieders leven. Het lijkt erop dat we met corona moeten gaan leven. De effecten op het gebruik van de ruimte en onze leefomgeving zijn onzeker. Hoe kunnen we dan toch ontwerpen en werken aan een betere inrichting van de ruimte met de lessen uit de pandemie in onze rugzak? Over de verkenning daarnaar gaat dit advies.

Op basis van de verkenning richt de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) van Zuid-Holland zich met dit advies ook direct tot Gedeputeerde Staten. Hij houdt een pleidooi om keuzes te maken, op enkele concrete punten aan de slag te gaan, én om in gesprek te gaan en te blijven over de impact van corona op de ruimtelijke inrichting van de provincie.

Halverwege 2020 startten de PARK en een klein team uit de ambtelijke organisatie van de provincie een verkenning naar de ruimtelijke implicaties van corona. Het doel was om waarschijnlijke ruimtelijke effecten in Zuid-Holland van de coronapandemie helder in beeld te krijgen voor korte-middellange termijn (2022-2027), mede op basis van sociale, economische, politieke en andere signalen uit Zuid-Holland en van daarbuiten.

Bouwstenen van de verkenning

  • Continue scan van literatuur en media op effecten van corona op ruimtegebruik en ruimtelijke inrichting van onze leefomgeving. Dit is gedurende de verkenning aangevuld met nieuwe rapporten en inzichten zodra deze beschikbaar kwamen. Om de kernvraag heen is ook gezocht naar houdingen die verschillende actoren innamen in reactie op de pandemie.
  • Essayistische benadering waarin we zochten naar nadere duiding van de veranderingen die op inwoners van Zuid-Holland afkomen door de coronapandemie; en hoe we daar als overheid mee omgaan.
  • Gesprekken met andere onderzoekers die de impact van corona verkenden, specialisten op deelonderwerpen, en met collega’s betrokken bij de verkenning Navigeren in de Mist, een eerdere scenarioverkenning over de impact van corona in Zuid-Holland.
  • Portretten van Zuid-Hollanders om te verdiepen en te illustreren hoe mensen hun gebruik van de leefomgeving tijdens de pandemie hebben zien veranderen. En wat daarvan overblijft ‘na corona’.
  • Ontwerpend onderzoek door twee ontwerpbureaus om signalen over verandering te vertalen naar ruimtelijke analyse en kansen voor ingrepen in de fysieke leefomgeving.

Dwars door deze bundel heen zijn acht portretten opgenomen van Zuid-Hollanders. In foto’s van Nadine van den Berg en in tekst van Mark Hendriks wordt geïllustreerd hoe mensen hun leefomgeving anders zijn gaan gebruiken tijdens de pandemie, en wat zij daarvan verwachten ‘na corona’.

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Naar een veerkrachtige openbare ruimte – Flux Het nieuwe alledaags – Urhahn

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies