Binnenstedelijke transformatie

 
Binnen provincie Zuid-Holland is er toenemende behoefte aan nieuwe woningen. De vraag verschilt echter sterk per regio en in de tijd. Na 2025 zal de vraag naar nieuwe woningen zich steeds meer concentreren in de stedelijke gebieden. Om op middellange termijn voldoende woningen op te leveren, moeten locaties in stedelijke gebieden zich nu al voorbereiden op transformatie naar wonen en werken.

De Verstedelijkingsalliantie (acht gemeenten langs de spoorlijn Leiden – Dordrecht) heeft daarom de ambitie om een flink aantal woningen te bouwen, voor een groot deel binnen dertien complexe transformatiegebieden. Dit zijn onder andere Stadshaven in Rotterdam, Binckhorst in Den Haag, Spoorzone in Dordrecht, Plaspoelpolder in Rijswijk en, buiten de Verstedelijkingsalliantie, Rijnhaven in Alphen aan den Rijn en Spoorzone in Gouda. In de verkenning staat welk provinciaal instrumentarium kan bijdragen aan deze opgaven. Om het gewenste provinciale instrumentarium te bepalen, wordt onderscheid gemaakt naar korte, middellange en lange termijn en naar specifiek en meer generiek instrumentarium. 

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer