De gevolgen van de transitie naar een circulaire economie op de werkgelegenheid in de provincie Zuid-Holland

De transitie naar een circulaire economie gaat gepaard met andere typen banen en een verandering in werkgelegenheid. Om voorbereid te zijn op deze veranderingen, heeft TNO onderzoek gedaan naar de directe, aanwijsbare invloed van een transitie naar een (meer) circulaire economie op de aard en omvang van werkgelegenheid in Zuid-Holland. Dit is gedaan op basis van de vijf transitiethema’s in het rijksbrede programma Circulaire Economie: biomassa en voedsel, bouw, kunststoffen, maakindustrie en consumptiegoederen.

Het onderzoek biedt inzicht in de veranderingen in werkgelegenheid, op basis van een ‘gematigd’ en ‘hoog’ circulair scenario tegenover een ‘business-as-usual’ scenario. De basis voor de analyse zijn nationale trends/activiteiten die waarneembaar zijn in statistieken. De resultaten van het werkgelegenheidsonderzoek zijn gekoppeld aan de ‘Human Capital Agenda’ (belegd bij de Economic Board Zuid-Holland en de provincie). TNO schat dat investeringen in circulaire economische activiteiten minstens 5.000 opleidingen mogelijk maakt, dat minstens driekwart van het aantal te creëren banen toegankelijk is voor mensen die volledig werkloos zijn of een kleine deeltijdbaan van hebben en dat er minstens 1.000 mbo-afgestudeerden werk kunnen vinden in activiteiten die passen in een circulaire economie.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer