De Meterstand 2021 – De provincie Zuid-Holland en het klimaatakkoord: op weg naar een veilige, schone en welvarende toekomst

De Meterstand geeft de voortgang aan van onze inzet op het gebied van de energietransitie en het reduceren van CO2-uitstoot. Die inzet is de vertaling van de prioriteiten en afspraken in het Zuid-Hollandse coalitieakkoord. 

In juni 2019 is het nationale klimaatakkoord gepresenteerd. Daarin is afgesproken dat we in 2030 de CO2- uitstoot met 49% terug dringen en in 2050 met 95%. Vanaf 2020 staan dit doel en de daarvan afgeleide doelen per sector centraal bij de uitvoering van provinciale programma’s op het gebied van de energietransitie en het beperken van de CO2- uitstoot. 

Dit is de eerste meterstand waarin de doelen van het klimaatakkoord centraal staan. Het klimaatakkoord kent 5 werelden waaraan partijen voor die sector afspraken hebben gemaakt en doelen vastgesteld: 

  • Elektriciteit 
  • Gebouwde omgeving 
  • Industrie 
  • Landbouw – landgebruik 
  • Mobiliteit 

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Provincie Zuid-Holland en Energie

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies