Digitale economie (LTA)

In 2016 is het document de Roadmap Next Economy (RNE) gepubliceerd door de Amerikaanse econoom en politiek adviseur Jeremy Rifkin voor de provincie Zuid-Holland. Hierin wordt gesproken over de Derde Industriële Revolutie: van een gecentraliseerde, verticaal georganiseerde economie bewegen we naar een laterale, decentrale en circulaire economie, gebaseerd op samenwerking. Stedelijke regio’s die vooroplopen in die ontwikkeling kunnen de mogelijkheden voor nieuwe economische groei verzilveren; regio’s waar dat niet (op tijd) lukt, blijven achter. De RNE geeft dus aan dat er een opgave ligt voor de provincie Zuid-Holland in digitalisering en verduurzaming. Dit betekent dat er een geheel nieuwe digitale, economische, sociale en kennisinfrastructuur moet worden opgebouwd. Ook is het nodig dat we onze fysieke infrastructuur ingrijpend aanpassen.

De verkenning Digitale Economie, afgerond in 2019, geeft aan dat de groei en het belang van ict in onze maatschappij en economie de komende decennia exponentieel zal toenemen en impact zal hebben op globaal, Europees, nationaal en regionaal niveau. Maatschappelijk gezien biedt ict kansen en bedreigingen. Kansen door een grote bijdrage aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Bedreigingen gaan over cybcercrime, privacy en het risico dat een grote groep van de bevolking niet mee kan komen met de snelle ict-ontwikkelingen.

Provincie Zuid-Holland bouwt aan een economisch programma dat de innovatieve transitie naar duurzaam, digitaal en circulair stimuleert. De provincie werkt met de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) aan een regioakkoord om onze digitale concurrentiekracht te versterken. De EBZ heeft een Taskforce Digitale Economie opgericht, waarin experts digitalisering samenkomen. Nader onderzoek vindt plaats naar de betekenis van Articifial Intelligence voor het midden- en kleinbedrijf. Ook worden verkenningen verricht naar datacenters en de ruimtelijke impact van 5G.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Programma digitale economie

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies