Discriminatie op de woningmarkt in Zuid-Holland: een brede verkenning in verschillende sectoren

Discriminatie op de woningmarkt is een groeiend probleem, zo blijkt uit eerder onderzoek in Amsterdam en Den Haag – helemaal nu er aanhoudende krapte is op de woningmarkt. Hoe zit dat in Zuid-Holland: wat is de omvang van het probleem, wie treft het, hoe wordt er gediscrimineerd, is er een trend zichtbaar? Dit onderzoek keek naar de mate waarin de Zuid-Hollandse woningmarkt voor potentiële huurders en voor kopers niet of minder toegankelijk is voor bepaalde bevolkingsgroepen, als gevolg van ongeoorloofde selectie (discriminatie).

Het onderwerp is complex: een genuanceerde definitie van ‘discriminatie’ is belangrijk, omdat er een wezenlijk verschil kan bestaan tussen ervaren en daadwerkelijke discriminatie. Regelmatig zijn partijen die discrimineren en die hier het slachtoffer van worden zich hiervan niet bewust. Zowel het perspectief van aanbieders (verhuurders, hypotheekverstrekkers, verkopers) als dat van afnemers (particuliere huurders, huurders in de sociale woningbouwsector en kopers) kwam in het onderzoek aan bod.

Om een grondig beeld te krijgen, bestond het onderzoek uit verschillende elementen: een vergelijkende literatuurstudie, expertinterviews, interviews met betrokken partijen, analyses van bestaande gegevens en een survey onder diverse bevolkingsgroepen naar ervaren discriminatie.

De resultaten van het onderzoek werden in november 2021 besproken in een Plein1-sessie over het onderwerp discriminatie op de woningmarkt. Daarnaast is het onderzoek onderwerp van de zevende aflevering van podcastserie De Achtertuin.

Disclaimer: Het rapport van dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen voor blinden en slechtzienden. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit rapport te lezen? Of wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies