Duurzame Landbouw

Voor dit strategische thema dient het ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw als kader. Proeftuinen krijgen POP3 subsidie om duurzame innovaties uit te proberen. Het InnovatieNetwerk Voedselfamilies Zuid-Holland ondersteunt samen met kernteam Duurzame Landbouw deze eerste fase van transitie naar duurzame landbouw. Op basis van de ervaringen volgen investeringsvoorstellen om de transitiepaden verder uit te werken. Dit heeft al geleid tot een actief netwerk Voedselfamilies met activiteiten, communicatie en communitymanagement, ongeveer 40 proeftuinen en een kennisteam. Er zijn diverse producten, zie website Voedselfamilies, zoals een proeftuinkaart, filmpjes, artikelen, blogs, nieuwsberichten en de publicatie ‘Zo Smaakt de Toekomst’. Verdere doorwerking komt in de uitwerking van Hoofdlijnennotitie vitale landbouw.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies