Eenzaamheid in Zuid-Holland

Eenzaamheid wordt al een halve eeuw structureel onderzocht, maar pas veel recenter als nijpend maatschappelijk probleem gezien. De toekomst is ongewis, maar de coronamaatregelen hebben zonder enige twijfel een negatieve invloed gehad. Gezondheid, verplaatsing, veiligheid, werk, digitalisering, sociale samenhang, meedoen: het zijn allemaal onderwerpen die te maken hebben met (de kwaliteit van) menselijke contacten. Daarmee, en met het feit dat er in de provincie diverse ‘kwetsbare’ groepen leven, is eenzaamheid verminderen en voorkomen ook voor de provincie Zuid-Holland van groot belang.

Dit onderzoek brengt in kaart hoe het met eenzaamheid in Zuid-Holland gesteld is (nu en in de toekomst), welke groepen eenzaam zijn en welke factoren bepalen of mensen eenzaam zijn. Daarbij wordt de verbinding gezocht met enkele voor de provincie relevante domeinen: werk, digitalisering, mobiliteit, wonen en gezondheid. Daarnaast zijn de reacties van drie verschillende Zuid-Hollandse gemeenten op de conceptresultaten meegenomen: Den Haag, Dordrecht en Goeree-Overflakkee. Er is bewust gekozen voor een spreiding naar regio, bevolkingsdichtheid en initiatieven om eenzaamheid te bestrijden.

Het onderzoek behelst deskresearch, diepte-interviews en een enquête (online-uitgebreid, schriftelijk-uitgebreid en schriftelijk-verkort). Als het onderzoek daar aanleiding toe geeft, wordt in vervolgonderzoek gekeken naar mogelijkheden om via (bijvoorbeeld) de inrichting van de leefomgeving eenzaamheid te verminderen of te voorkomen.

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies