Gezond Zuid-Holland 2040

Door verstedelijking, bevolkingsdichtheid, vervoersbewegingen en Zuid-Hollandse productielandschappen staat de gezonde leefomgeving in Zuid-Holland onder druk. Onze gezondheid wordt bepaald door genen, gedrag en sociaaleconomische context, maar ook door de fysieke omgeving waarin we leven. De provincie is verantwoordelijk voor een flink deel van de leefomgeving en daarmee direct en indirect voor de gezondheid van haar inwoners. In het onderzoek zijn gezondheidsrelaties geduid. Bij het onderzoek zijn veel partijen betrokken, zoals burgers, wetenschappers en Provinciale Staten.

Omdat de provincie op veel terreinen invloed heeft op de gezondheid van burgers, is een samenhangend programma nodig om gezondheid te verbeteren. Het onderzoek heeft geleid tot een provinciaal programma en een hoofdstuk in het coalitieakkoord 2019-2023. Kijk voor meer informatie op https://www.gezondeleefomgeving.nl/gezond-zuid-holland-2040

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Gezonde Leefomgeving

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies