Het bereik van de basisvoorziening cultuurparticipatie

Provincie Zuid-Holland ondersteunt gemeenten bij cultuurparticipatie door een beperkte basisvoorziening in stand te houden. Deze bestaat uit Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland, Popunie Zuid-Holland en Stichting Educatieve Orkest Projecten. De basisvoorziening cultuurparticipatie is er direct en indirect op gericht kunst en cultuur onder kinderen/jongeren te bevorderen.

Onderzoeksbureau Tympaan heeft in beeld gebracht wat de beoogde doelgroepen van de basisvoorziening cultuurparticipatie zijn, welke doelgroepen worden bereikt en welke moeilijk bereikbaar zijn. Ook is gekeken naar de mogelijkheden om doelgroepen beter te bereiken. Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen in landelijke gemeenten, protestants-christelijke leerlingen en leerlingen met een niet-westerse achtergrond aan bepaalde culturele activiteiten structureel minder deelnemen.

Tympaan raadt de instellingen aan om meer geografisch te spreiden, zich in de belevingswereld van jongeren in te leven, cultuureducatie van het primair naar het voortgezet onderwijs uit te bouwen, aan te sluiten op de behoeften van het speciaal onderwijs, op de belevingswereld van kinderen in woonwijken met een lagere sociaaleconomische status en op de behoeften van kinderen met een bijzonder levensbeschouwelijke/culturele achtergrond. En tot slot om te benadrukken dat cultuurparticipatie een ‘maatschappelijke’ functie heeft en raakvlakken met het sociaal domein.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer