Human Capital in Zuid-Holland

De maatschappij ondergaat verschillende transities die impact hebben op de arbeidsmarkt. Voor de provincie en Economic Board Zuid-Holland aanleiding voor een strategische verkenning. Deze verkenning moest een analyse geven van de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt en aanbevelingen doen voor een Human Capital agenda. De uitkomsten hebben geleid tot een Human Capital akkoord Zuid-Holland, waarin vier kwantitatieve doelstellingen zijn opgenomen. Dit akkoord is in juni 2019 door 66 partijen uit de triple helix ondertekend en dat aantal groeit nog steeds. Intussen zijn meer dan 100 partijen betrokken. Het rapport vormt daarmee de nulmeting voor het huidige Zuid-Hollandse Human Capital beleid.

Het rapport is besproken in de Economic Board Zuid-Holland en Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ter ondersteuning van het Human Capital Akkoord is in 2020 een provinciale subsidieregeling voor human capital opengesteld. De Staten hebben hiervoor in twee tranches (2020 en 2023) in totaal €8,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het is daarmee opgenomen in het provinciale beleid. De subsidie wordt ingezet voor de financiering van deelakkoorden voor het om- en bijscholen van werknemers in de sectoren: techniek, energietransitie en IT. Inmiddels zijn dertien deelakkoorden van subsidie voorzien.

In 2022 hebben Provinciale Staten naar aanleiding van een tussenevaluatie het Human Capital Akkoord met drie aanvullende doelstellingen uitgebreid tot de Human Capital Agenda 2.0 Zuid-Holland.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer