Interventiestrategieën

In het toekomstonderzoek interventiestrategieën is verkend waarom, hoe en wanneer interventies in een beleids-of uitvoeringsproces nodig zijn en wat daarbij te leren valt uit de casuïstiek. Het onderzoek is afgerond in 2017. De verkenning pleit voor periodieke reflectie op de effectiviteit van een aanpak en de samenstelling van een netwerk of team. De verkenning is een van de inspiratiebronnen geweest tijdens een collegeconferentie in april 2018, voor het gesprek over sturing in netwerken. De verkenning onderstreept ook het belang van periodieke bestuurlijke reflectie op strategie, aanpak en persoonlijke voorkeurstijlen. De leerpunten zijn gebruikt om handleidingen voor medewerkers op te stellen. Dit zijn de handleiding ‘Omgaan met rolkeuzes bij netwerkend werken’ en een nieuwe handleiding ‘Professioneel opdrachtgeverschap’.

Neem contact op met kenniszuidholland@pzh.nl voor meer informatie over dit onderzoek.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer