Investeringsplan toekomstbestendige bedrijventerreinen Zuid-Holland

Ruimte voor werken en ondernemen is een belangrijk onderdeel van de verstedelijkingsopgave in de provincie Zuid-Holland. Toekomstbestendige bedrijventerreinen hebben daarin een aanzienlijk aandeel. Dit investeringsplan brengt door data-analyse en gesprekken met gemeenten, regio’s, provincie Zuid-Holland en verschillende ontwikkelingsbedrijven in kaart aan welke opgaven gewerkt moet worden om de bedrijventerreinen in Zuid-Holland toekomstbestendig te maken en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Maar dit leidt ook tot financiële baten of zorgen via kwaliteitsverbetering en/of ruimtewinst voor versterking van het ondernemingsklimaat en brede maatschappelijke meerwaarde.

De vijf meest urgente opgaven op bedrijventerreinen in Zuid-Holland zijn: beter benutten, ruimtelijke kwaliteitsimpuls, vergroening, bijdragen aan de energietransitie en aanjagen van de circulaire economie.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer