Natura 2000 doelanalyses

De Commissie Remkes heeft geadviseerd om het stikstofprobleem gebiedsgericht aan te pakken. De provincie heeft hiervoor een plan van aanpak uitgewerkt. De gebiedsgerichte aanpak wordt gevoed door drie pijlers: onderzoek naar de natuurdoelen, onderzoek naar stikstofbronnen en inventarisatie van relevante provinciale opgaven. Met de doelanalyse wordt de opgave per gebied bepaald. De uitkomsten van de drie sporen komen samen in de gebiedsprocessen waar keuzes over maatregelen worden gemaakt.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Meer informatie

Links

Afgeronde natuurdoelanalyses

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies