(on)Begrensde technologie – maatschappelijke invloed van nieuwe technologie (MINT)

De kranten staan vol van de technologische vernieuwingen zoals 3D-printers, internet der dingen en robotisering. Deze ontwikkelingen bieden kansen en zorgen. Wat betekent dit voor onze privacy? En wat betekent dit voor de banenmarkt? In het onderzoek ‘(On)begrensde Technologie’ zijn vier toekomstbeelden omschreven: de eilandenwereld, de conglomeratenwereld, de grenze(n)loze wereld en de bottom-up-wereld. Geïnspireerd door dit onderzoek:

  • werken we als provincie aan ‘Waarde(n)vol Digitaliseren’;
  • werken we aan een ethisch kader voor technologische innovaties;
  • verkennen we de mogelijkheden van digitalisering in het mkb;
  • werken we als provincie mee in smart city-initiatieven;
  • maken we plannen voor de rol van de provincie bij digitale infrastructuur in Zuid-Holland;
  • hebben we vervolgonderzoek laten uitvoeren over de toekomst van werk.

Neem contact op met kenniszuidholland@pzh.nl voor meer informatie over dit onderzoek.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies