Radicaal ruimtegebruik: combinatie infrastructuur, investering en maatschappelijke opgaven

Deze verkenning bevat ontwerpend onderzoek over strategische ingrepen aan de binnenflank van de zuidelijke Randstad. Dit deel van Zuid-Holland kent veel plekken en zones die nieuwe verbindingen tussen toplocaties en verdere ontwikkeling kunnen bewerkstelligen. Het gaat om locaties waar een overkluizing of overkapping de verbinding kan vormen tussen economische sleutelgebieden met gezonde verstedelijking op fiets- en loopafstand. De plekken bieden kansen voor een schaalsprong in de landschappelijke structuur en hebben een gunstige uitwerking op de stikstofdepositie. 
 
Door op strategische plekken (dicht bij economische hotspots en grote verstedelijkingsopgaven) te overkluizen komt er een nieuwe impuls voor honderden hectares ontwikkelruimte en veel transformatielocaties. Er ontstaat ruimte voor landschap, sport en recreatie, woningen en bedrijven, met nieuwe ov en fietsverbindingen. 

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer