Ruimtelijke economische ontwikkelstrategie

Rijk en regio willen ervoor zorgen dat Nederland zijn positie in de top 5 van de wereldeconomie behoudt. Daarom willen de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven de ontwikkeling van de drie belangrijkste economische regio’s van Nederland versterken. Dit gebeurt in het kader van de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) en bijbehorend uitvoeringsprogramma.

Binnen REOS werken 17 partijen uit overheden en bedrijfsleven op een nieuwe manier samen: drie departementen, vijf provincies, vijf steden en vier economic boards.

De Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie heeft doorgewerkt in de Nationale Omgevingsvisie. Twee sporen zijn uitgewerkt: digitale infrastructuur (strategie voor datacenters) en binnenstedelijke transformatiegebieden. REOS heeft successen geboekt op netwerkwerkvorming, focus op gezamenlijke projecten en impact op rijk-regio samenwerking. De REOS heeft zich omgevormd tot een strategisch en inspirerend netwerk met focus op gezamenlijke acties én interventies rondverduurzaming en vergroening van de economie met oog voor brede welvaart. Voor de Zuidelijke Randstad is gemeente Den Haag eerste aanspreekpunt.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies