Ruimtelijke effecten technologische ontwikkelingen op grote ruimtevragers in Zuid-Holland

Een exploratief onderzoek naar de effecten van innovaties, gerelateerd aan de transitie naar een duurzame en digitale economie. Hoe verandert de ruimtevraag kwantitatief en kwalitatief in Zuid-Holland de komende 10 tot 15 jaar onder invloed van technologische ontwikkelingen?

Het eindproduct is een rapport met een grove schets van kwalitatieve en kwantitatieve effecten van enkele belangrijke technologische ontwikkelingen op grote ruimtevragers in de huidige Zuid-Hollandse economie. Het rapport diende ook als input voor de behoefteraming bedrijventerreinen. Het rapport maakt duidelijk dat de ruimtevraag toeneemt, maar ook kwalitatief van aard verandert, en dat de werkgelegenheid die er mee gemoeid is evenzeer kwantitatief en kwalitatief verandert.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer